KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXIII. évfolyam, 2019. 1–4. szám

Címlap

TARTALOM

KUTATÓ

Juhász Judit:
Megismerés, élmény és alkotás a művészetalapú kutatásokban
 
Szemerédi Eszter:
Az alsómocsoládi Rigac értékelése a képességszemléletű helyi gazdaságfejlesztés modellje alapján
 

OLVASÓ

William D. Nordhaus könyvismertetése:
Az éghajlat számít: Etika egy felmelegedő világban (John Broome)
 
Szigeti Cecília könyvismertetése:
Ökológiai lábnyom: Hogyan gazdálkodjunk a rendelkezésünkre álló biokapacitással? (Mathis Wackernagel - Bert Beyers)
A lapszám adatai (kolofon)