KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXIII. évfolyam, 2019. 1–4. szám

KUTATÓ
Szemerédi Eszter
Az alsómocsoládi Rigac értékelése a képességszemléletű helyi gazdaságfejlesztés modellje alapján

Jelen tanulmány a helyi gazdaságfejlesztés képességszemléletből kiinduló megközelítését alapul véve és a perifériák fejlődési potenciáljának új értelmezéséből kiindulva a forgatható utalvány, más néven helyi pénz bevezetésében rejlő lehetőségeket kíséreli meg felvázolni és gyakorlati hasznát egy magyar példán keresztül bemutatni. Vajon egy ma elmaradottnak tekintett térségben, településen egy olyan fejlesztési modell, amely a konvencionális fejlesztési gondolkodástól elszakadva nem az eszközökre, hanem a képességek kiterjesztésére, a helyi közösség képessé tételére koncentrál, sikeresebb lehet-e a hagyományos modelleknél? Hogyan alkalmazhatják ezt a módszert helyi közösségek? Milyen hatása lehet a helyi pénz modell megjelenésének a helyi közösségekben?
 
Kulcsszavak: képességszemlélet, gazdaságfejlesztés, helyi pénz, közösségi pénz, lokalitás, Rigac

vissza pdf_letöltés

Valuing the Rigac of Alsómocsolád based on the theory of the capability-approach

Based on the theory of the capability-approach as a framework for the practice of local development and the new development potential of peripheries, this study evaluates the potential of community currencies in local development through a Hungarian example, the Rigac. Could a development model that focuses on empowering the local community be more successful than a traditional top-down one, and how can local communities apply such models? What impact can community currencies have in local communities? To answer these questions, the author analyzes the operation of the Rigac using databases created from municipal surveys conducted in 2013 and 2017, as well as in-depth interviews conducted in September 2019. The novelty of this study is its use of the capability-approach framework. While the Rigac has not been able to resolve the structural problems caused by decades of decline, it has had a positive effect on the income situation of the local population.

    back download pdf