KOVÁSZ - The slow journal

Lapunkról

A Kovász című folyóirat születése elválaszthatatlanul összefonódik az Altern-csoport működésével. Az Altern-csoport prof. Kindler József kezdeményezésére jött létre 1997 elején, David C. Korten Tőkés társaságok világuralma című globalizációkritikai könyvének magyarországi megjelenése után. A csoport célja a könyv "utóéletének" magyarországi gondozása, az abban felvetett problémák egységes (keresztény) világnézeti alapon történő továbbgondolása, alternatív társadalmi-gazdasági modellek felkutatása, illetve kimunkálása. Ebben az "erőtérben" merült föl egy folyóirat alapításának szükségessége, míg végül 1997 karácsonyára megjelent a Kovász első száma.

2006-ig, mintegy tíz évfolyamon keresztül, Kocsis Tamás főszerkesztésében, Baranyi Árpád és Dabóczi Kálmán társszerkesztésében jelent meg a kiadvány, melynek felelős kiadója prof. Kindler József volt. A kezdeti lendület idővel kényszerűen csökkent, a Kovász évi négy megjelenés helyett egyre gyakrabban jelentkezett összevont számokkal. 2007-re az Altern-csoport belátta, hogy a családi téren megnövekedett leterheltség okán (2007-ben már mintegy tíz gyermek boldog szülei az egykori szerkesztők) a további megjelenés bizonytalanná vált. A Kovász 2007-es évfolyama ki is maradt, eközben azonban Pataki György és Takács-Sánta András bevonásával a lap Szerkesztőbizottsága újjáalakult (a főszerkesztő továbbra is Kocsis Tamás), s neves tudományos kutatókból létrejött a Kovász védnöki testülete. A lap célkitűzése a korábbiakhoz képest gyökeresen nem változott meg, az igényes környezettudományi kutatások publikálásához, illetve a témában felmerülő kérdések megvitatásához kínálunk tudományos fórumot. A lap irányultságáról bővebben lásd a szerzőknek szóló összefoglalót.