KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXIII. évfolyam, 2019. 1–4. szám

KUTATÓ
Juhász Judit
Megismerés, élmény és alkotás a művészetalapú kutatásokban

Önmagunk, társaink megismerése, a körülöttünk zajló élet és élettelen megtapasztalása érzékelésünk összetettségén alapszik. A művészetek gyakorlása és fogadása teret ad az emberi lét és érzékelés sokféleségének megélésére. Ebből fakadóan a művészetek misztikus világa a tudományos megismerés tekintetében is érdekes lehet, hiszen az hozzájárulhat a megismerés dimenzióinak tágításához, a pontosabbnak vélt tudás előállításához. Ezért a művészet által megélt élményekhez kapcsolódó és azt a megismerés egyik eszközeként alkalmazó kutatások egyre elterjedtebbek, azzal együtt, hogy a fogalmak használatában, a művészeti eszközök alkalmazásaiban sok bizonytalanság érzékelhető. A tanulmány célja, hogy elméleti összegzést biztosítson a művészetalapú kutatásokról és hozzájáruljon azok további terjedéséhez. Elsőként bemutatja a művészetalapú kutatások fogalmát, határát és típusait, alkalmazási területeit, majd az alkalmazás célját, lehetőségeit és előnyét, végül a művészetalapú kutatási folyamat egy-egy kiemelten jellegzetes elemét.
 
Kulcsszavak: művészetalapú kutatás, tudományos megismerés, kutatásmódszertan, részvétel

vissza pdf_letöltés

Recognition, experience, and creation in arts-based research

The exploration of our vibrant environment relies on our complex sensations, while the practice and experience of art give space to the latter. Thereof, the mystical world of art may also be interesting for scientific inquiry because it may broaden the dimensions of scientific knowing and knowledge. The application of arts-based research is spreading, yet there is considerable uncertainty regarding the use of related concepts and methods. This study summarizes the theoretical concept of arts-based research and contributes to its further adaptation and development. First, the paper outlines the notion, types, and areas of application of arts-based research, then describes the aims and advantages of employing arts-based methods during research. Finally, the paper highlights some important aspects of arts-based research processes.

    back download pdf