KOVÁSZ - The slow journal

Ha valamiért (pl. nagyméretű kép miatt) nem jól jelenik meg az oldal, ide kattintva megnézheti az eredeti változatot.

 

Kovász logoII. évfolyam, 3. szám
1998. Ősz

Reménykeltő őszi szellő

1995 végén és 1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén néhány megszállott kolléga élete - prof. Kindler József fáradhatatlan vezénylete mellett - egy hazánkban teljesen ismeretlen szerző könyvének magyar nyelvre ültetése körül forgott. A résztvevők puszta lelkesedésből, minden ellenszolgáltatás nélkül végezték a fordítás, a lektorálás, a szerkesztés és a korrektúra fáradságos munkáját, s a szerző is meghozta a maga áldozatát: vaskos könyvéért egyetlen fillér jogdíjat sem kért. Mindeközben arról folytak a találgatások, hogy a kiadvány iránt hatszáz, vagy - átütő siker esetén - talán nyolcszáz példány erejéig lesz érdeklődés, hiszen a téma iránt elkötelezettek száma aligha lehet ennél több ebben az országban. Ennek ellenére - vagy talán éppen ezért - a könyv utóéletének gondozására, s az általa felvetett témák szakmailag mélyreható továbbgondolására a tanszéken megalakult az Altern-csoport.

A könyv 1996 karácsonyán megjelent, s az elvetett mag szárba szökkent. Az eladott példányszám minden korábbi elképzelést messze felülmúlt, s nem egészen két év elteltével meghaladta a hétezret. Immár tagadhatatlan a tény: David C. Korten Tőkés társaságok világuralma című könyvének hazai megjelenése áttörte a hallgatás falát, s ha nem is túl széles, de mindenképpen járható utat nyitott a gazdaság, és általában a társadalmi és környezeti problémák másként gondolkodói számára. S miután a szerző 1998 októberében az Altern-csoport vendégeként Magyarországra érkezett, nyugodtan elmondható, hogy a gyümölcs egy része is beérett. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tartott Korten-előadás iránt nemcsak a diákság mutatott nagyfokú érdeklődést, hanem számos vendég érkezett vidékről, sőt Erdélyből is. Zsúfolásig megtelt az egyetem legnagyobb előadója, s a sajtó és a televízió élénk érdeklődése mellett Bogár László - a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárának közgazdászként tett - bevezetője után kezdhette meg a szerző a nagyvállalatok által dominált kapitalista rendszer válságáról és a kiút lehetőségeiről szóló előadását. A közönség széles körű tájékozottsága és a rendkívül szívélyes magyarországi fogadtatás komolyan meglepte Kortent, s ezúton tolmácsoljuk valamennyi résztvevő, illetve az előadáson csak lélekben jelenlévő felé a szerző és az Altern-csoport őszinte köszönetét mindezért.

Az este hangulatát ugyan nem tudjuk visszaadni, ám az előadás teljes magyar fordítását közzé tesszük az őszi Kovász lapjain. A szöveg az előadáson résztvevők számára is tartalmaz újdonságot, ugyanis a szűkös időkeret miatt Korten néhány rész kihagyására kényszerült. Reméljük, hogy mindez elősegíti az elhangzottak elemző és kritikai feldolgozását, s lehetővé teszi a főáramú gazdaságtan megrögzött hívei által következetesen tagadott alternatívák felvázolását.

E számunk második írásában Dabóczi Kálmán egyfajta rendteremtésre vállalkozik a közgazdasági gondolkodást erőteljesen befolyásoló fogalmak világában. Sokszor találkozhatunk a médiában a növekedés, a fejlődés, a haladás és a fenntarthatóság fogalmaival, s ezek legkülönfélébb kombinációival (mint például fenntartható fejlődés, fenntartható növekedés stb.), ám valószínűsíthetően még a gazdasági szakemberek többsége sincs tisztában mindezen kifejezések pontos jelentésével, s ezek önkényes összekapcsolásának képtelen következményeivel. Jórészt ennek tudható be, hogy a társadalom elé kitűzött célok, valamint az ezek elérését szolgáló eszközök felcserélődnek, vakvágányra terelve a teljesebb élet iránti igényből fakadó emberi erőfeszítéseket.

Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa időről-időre figyelemreméltó dokumentumokat bocsát ki a gazdaság és az erkölcs témakörében, s ezek egyike a magyar olvasók számára sem teljesen ismeretlen (A közgazdaságtan társadalmi és etikai vetületei; Egyházfórum, Budapest, 1993). Az Altern-csoport fordításában és gondozásában egy újabb dokumentum vált magyar nyelven is hozzáférhetővé, melyben a két kitűnő francia szerző, Antoine de Salins és François Villeroy de Galhau a napjaink pénzügyi világában tapasztalható legújabb fejlemények alapos elemzését nyújtja a kereszténységből fakadó etikai követelmények tükrében. Bár a dokumentum 1994-ből származik, bízvást elmondható, hogy aktualitása az idő múlásával csak tovább növekedett. Az írással magyarul elsőként a Kovász olvasói ismerkedhetnek meg.

Zárásként az Egyesült Államokban élő és az ökológiai közgazdaságtan berkeiben igen jó nevű protestáns teológus, John B. Cobb Jr., Fenntarthatóság című könyvét mutatjuk be. A szerző a társadalom és a bioszféra egyre feszültebb kapcsolatából származó környezeti problémákat interdiszciplináris módon közelíti meg, ezért a tanulmányban a gazdaság, az ökológia, az etika és a teológia megfontolásai egyformán hangsúlyosak.

Altern-csoport

 

vissza