KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXVI. évfolyam (2022)

OLVASÓ
Csutora Mária
Rossz mutató vagy csak bűnbak? A GDP mint jólléti mutatószám

A hozzászólás bemutatja, hogy a GDP torzított tükre a jóllét sokdimenziós képének, amelyben megjelenik sok rossz „áru”, amiért pénz adunk, és hiányzik belőle sok jó „áru”, amiért nem fizetünk. A GDP ugyanakkor csak egy eszköz, amely bár torzított és félrevezető, nem tehető felelőssé az emberi döntéshozatal minden hibájáért. Rendelkezünk ma már az összes olyan jólléti indikátorral, amelyek alapján születhetnének a természeti környezet, a jövő generációk, és a jelen generáció nagyobb részének érdekeit figyelembe vevő döntések. A monetáris számítások misztifikálásának fő problémája az individualizmus értékrendjének igazolása, amely miatt nehéz elfogadtatni az egyéni áldozatokat kívánó lépéseket a természeti és társadalmi katasztrófák elkerülésére.
 
Kulcsszavak: jóllét, indikátorok, GDP, értékrendszer, szubjektív jóllét, objektív jólléti indikátorok

(A szerkesztés lezárva: 2022.06.25.)


https://doi.org/10.14267/kov.2022e10

vissza pdf_letöltés

GDP as a well-being indicator – Bad indicator or just a scapegoat?

This contribution shows that GDP is a distorted mirror of the multidimensional phenomenon of well-being as it includes many bad "goods" that we pay for, and lacks many good "goods" that we don't pay for. However, GDP is only a tool which, although distorted and misleading, cannot be held responsible for all the failures of human decision-making. We do have access to varied well-being indicators that could be used to take into account the interests of the natural environment, future generations, and a wider strata of the present generation. The main problem with monetary calculations and GDP is the justification of individualism, which makes it difficult to accept that individual sacrifice may be needed to avoid natural and social disasters.
 
Keywords: well-being, indicators, GDP, value system, subjective well-being, objective well-being indicators

    back download pdf