KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXV. évfolyam (2021)
Nem lezárt lapszám.

FORDÍTÓ
Pamela McElwee – Esther Turnout – Mireille Chiroleu-Assouline – Jennifer Clapp – Cindy Isenhour – Tim Jackson – Eszter Kelemen – Daniel C. Miller – Graciela Rusch – Joachim H. Spangenberg – Anthony Waldron – Rupert J. Baumgartner – Brent Bleys – Michael W. Howard – Eric Mungatana – Hien Ngo – Irene Ring – Rui Santos
Hogyan birkózhat meg a COVID-19 utáni gazdaságpolitika a biológiai sokféleség csökkenésével?

A COVID-19 járvány világszerte drámai és soha nem látott hatást gyakorolt az egészségügyre és a gazdaságra. Sok kormány gazdasági mentőcsomagot állít össze, hogy segítse a normális működéshez való visszatérést, ám az IPBES (Biológiai Sokféleség és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Testület) 2019-ben elfogadott Globális Felmérése szerint a gazdaság megszokott működése az ökoszisztémák állapotának nagyfokú és széleskörű romlásához vezetett az elmúlt időkben. A pandémia utáni világrendnek lehetősége van megfékezni azokat a gazdasági folyamatokat, amelyek mindeddig súlyosbították az ökológiai vészhelyzetet. Tanulmányunk ebből a szemszögből vizsgálja meg a különböző érintettek számára rendelkezésre álló gazdaságpolitikai eszközöket, legyenek azok rövidtávú ösztönzők vagy a globális, nemzeti és helyi gazdaságot hosszabb távon megreformáló, átfogó intézkedések. Olyan beavatkozásokat mutatunk be e két kategória mentén, amelyek az ökológiai rendszer rugalmas alkalmazkodóképességét fenntartó tevékenységeket helyezik előtérbe a biodiverzitást károsító tevékenységek helyett – ilyenek például a pénzügyi támogatások, a jogszabályi korlátozások, valamint a gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai intézkedések. Ha a pandémia nyomán kialakult krízist a globális gazdaság átalakítására nyíló lehetőségként tekintjük, esélyünk lehet az évtizedek óta zajló természetkárosító folyamatok visszafordítására.

 
Kulcsszavak: biodiverzitás, COVID-19, fenntartható gazdaság, klíma-gazdaságpolitika, transzformatív átalakulás

Magyar nyelven megjelent 2021.03.22.

https://doi.org/10.14267/kov.2021e1

vissza pdf_letöltés