KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XVIII. évfolyam, 2014. 1–4. szám

KUTATÓ
Gáspár Tamás - Király Gábor - Csillag Sára:
Fehér asztal mellett - A világkávézó részvételi technika szemlélete és módszertana

A világkávézó egy olyan kreatív folyamat, amely kifejezetten az együttműködésen alapuló beszélgetéseket és a tudásmegosztást hivatott elősegíteni azáltal, hogy az elhangzó gondolatokat egy egymással összefüggő hálózatba szervezi. Ebben a részvételi módszerben a társas tér kialakításának, szociális és fizikai megjelenésének kiemelt szerepe van. A meghívottak kis csoportokban, kávézóasztalok köré gyűlve, kiscsoportos fordulók során vitatnak meg egy előre meghatározott kérdést vagy egy témát. Jelen írás egy módszertani áttekintést kíván adni a részvételi folyamatról reflektálva a mögötte húzódó feltételezésekre és a vele kapcsolatos elméleti fogalmakra. A tanulmány továbbá röviden bemutatja, hogy milyen módon és milyen témák kapcsán használták fel a technikát tudományos kutatásokban és egyéb területeken.
 
Kulcsszavak: világkávézó, részvételi módszerek, deliberáció, társas tér

vissza pdf_letöltés

Bringing ideas to the table - The perspective and methodology of the participatory technique of World Café

World café is a creative process aiming to facilitate discussions based on cooperation and knowledge sharing by organizing emerging ideas into a common stream of thinking. Forming of a social space of appropriate physical and societal conditions plays a pivotal role in this participatory method. Participants discuss a pre-given issue or question in small groups while sitting around café tables and, in turn, changing places with each other from time to time. The present paper aims to provide a methodological overview of this participatory process while also reflecting upon the underlying assumptions and theoretical constructs. Furthermore, previous utilization of the technique in scientific research and other fields of interests will be discussed.

    back download pdf