KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XVI. évfolyam, 2012. 1–4. szám

FORDÍTÓ
Herman E. Daly:
Egy megállapodott gazdaság felé

Meg kell határoznunk, mit is értünk "megállapodott gazdaság" és "növekvő gazdaság" alatt. A "növekedést" itt úgy használjuk, ami az anyag, illetve az energia átáramlásának (throughput) fizikai növekedésére utal. E növekedés ahhoz szükséges, hogy a termelés révén kifejtett gazdasági aktivitást, illetve az árucikkek fogyasztását fenntartsuk. Egy megállapodott gazdaságban az átáramlás teljes nagysága állandó, miközben a különféle, egymást kizáró felhasználási lehetőségek szabadon versengenek piaci alapon. Mivel persze fizikai értelemben semmiféle anyagot vagy energiát nem termelünk és fogyasztunk közvetlenül, az átáramlás valójában olyan folyamat, amelynek során alacsony entrópiájú nyersanyagokat árucikkekké alakítunk, majd ezek magas entrópiájú hulladékokká lesznek. Az átáramlás kezdete a kimerítés, a vége a szennyezés. Növekedünk akkor, amikor az átáramlás mennyisége növekszik. Az átáramlás egy adott szintjén pedig úgy érhetünk el minőségi javulást, hogy vagy jobb technikai ismeretre teszünk szert, vagy alaposabban megértjük a "fejlődéssel" fémjelzett célt. Egy megállapodott gazdaságnak így módjában áll a fejlődés, de nem a növekedés - ahogy a gazdaságot alrendszerként befogadó planétánk sem növekedhet, csak fejlődhet.

vissza pdf_letöltés