Kovász logo

Helen J. Alford O.P. - Michael J. Naughton:
Menedzsment, ha számít a hit

A gazdaság van az emberért (s nem fordítva); az integrált, teljes ember (test, lélek és szellem egysége) nyújt igazi beteljesedést a munkában is; a munkahelynek és a munkának lelkisége, az üzletnek pedig etikája van. E megállapítások az egyház társadalmi tanításából erednek; a szerzők ehhez a forráshoz fordulnak, s lefektetik egy olyan "új", "alternatív" gazdaságtan és menedzsment alapjait, amelynek logikája régebbi, mint Adam Smith önzésre alapozó gazdaságtana. Ez a rendszer nemcsak elméletileg helytálló, hanem a gyakorlatban is működőképes. Tanúsítja ezt a világban magukat kereszténynek valló vállalatok életképessége.

A munkahely és a hit összekapcsolását három szinten végzik el a szerzők. Az elsőben görög és keresztény klasszikusokra támaszkodva alapfogalmakat vezetnek be és követendő alapelveket állítanak fel, a másodikban ezek működését mutatják be a vállalatoknál esettanulmányok segítségével, a harmadikban a kapcsolat fenntartásának kulcsát, a keresztény munkahelyi spiritualitást írják le.

Az utóbbi években tanúi lehettünk a spiritualitás és az üzlet összekapcsolásának, de ennek a spiritualitásnak az alapja és célja sokszor nem lép túl a "hagyományos" , pénzügyi haszonmaximálást célzó kapitalizmus logikáján. A kötet viszont megteszi ezt a fontos lépést, s mivel nem nélkülözi a tudományos és szakmai megalapozottságot, ezért a gazdasági életben valódi paradigmaváltást sejtet.

 
FEJEZETEK

  1. A szerkesztők előszava a magyar kiadáshoz
  2. A teljesség megteremtése.
  3. Az üzleti tevékenység célja
  4. Az erények
  5. Munkatervezés
  6. Igazságos bérek
  7. Vállalati résztulajdon
  8. Marketingkommunikáció és termékfejlesztés
  9. Hit, remény, szeretet
  10. A liturgia

A kötet megvásárolható a jobb könyvesboltokban.
Ára: 2500 Ft.

A könyv a Kairosz Kiadónál jelent meg.
A kiadó postaköltség nélkül küld akár egy darab könyvet is bármilyen magyarországi címre.
Telefon: (06-1) 359-9825
Cím: 1134 Budapest, Apály u. 2/b
Drótposta: kairosz@hu.inter.net