KOVÁSZ - The slow journal

II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1998. TAVASZ

TARTALOM

Bevezető

Kocsis Tamás: "Vétkesek közt cinkos aki néma" zip

Radácsi László: Az arisztoteliánus gazdaságetika alapjai zip

Kindler József: Az érzelmek rehabilitálása zip

Robert U. Ayres: A növekedésparadigma határai  zip

Görbe Angéla, Nemcsicsné Zsóka Ágnes:
A jólét mérése, avagy merre halad Magyarország
 zip

Baranyi Árpád: Multilaterális Befektetési Megállapodás:
alkotmány a globális gazdasági rendszer számára?
 zip

Michael Novak: A katolikus etika és a kapitalizmus szelleme
(könyvismertetés)
 zip