KOVÁSZ - The slow journal

Ha valamiért (pl. nagyméretű kép miatt) nem jól jelenik meg az oldal, ide kattintva megnézheti az eredeti változatot.

 

Kovász logoI. évfolyam, 1. szám
1997. Tél


BEKÖSZÖNTŐ

Tisztelettel és barátsággal ajánljuk figyelmébe az Altern-csoport első tanulmányfüzetét. Csoportunk Kindler József kezdeményezésére 1996 decemberében jött létre a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén. Alapító tagjai: prof. Kindler József, Baranyi Árpád, Dabóczi Kálmán és Kocsis Tamás. A csoport alapvető célja és irányultsága - miként erre a névválasztás is utal - elsősorban a gazdasági elmélet és gyakorlat kifejezetten alternatív szempontból történő kritikai vizsgálata. Főként az egyre inkább feledésbe merülő szociális, kulturális és morális értékek meghatározó fontosságára kívánjuk ráirányítani a figyelmet, elsősorban az európai kultúrkör hagyományai és üzenete alapján. Nincsenek illúzióink: a pozitív irányú határozott elmozdulás hosszú időt vehet igénybe, s ebben a folyamatban szeretnénk a kovász szerepét betölteni.

Füzeteinkben a rendszerszemlélet elvének megfelelően mindig az általánosabb és mélyebben fekvő problémáktól haladunk a specifikusabbak felé, s így jelen füzetünk első tanulmánya (Kocsis Tamás munkája) a modern tudomány egyetemes emberi értékeket illető általános megvilágítását adja. Baranyi Árpád tanulmánya az erkölcsi értékek figyelembevételének szükségességéről és lehetőségeiről szól a gazdasági döntéshozatal során. Kindler József előadásának írásbeli rögzítése a hazai viszonyok között is megvalósítható cselekvési lehetőségekkel foglalkozik, rámutatva a 'nincs alternatíva' jellegű érvelések álságos jellegére, és vázolja egy új gazdaságpolitikai irányvonal főbb sarokpontjait. Zárásként egy az Egyesült Államokban - és másutt is - jelentős tisztázó vitákat kiváltó, amerikai szerzők által írt tanulmányt adunk közre Kindler József fordításában, amely a GDP/GNP-vel mért gazdasági növekedés mítoszának és dogmájának tarthatatlanságát mutatja meg, vázolva a valósághűbb közelítésmód elveit és metodológiai alapjait. A kérdéskörrel kapcsolatban a hazai nyilvánosság szűkebb körében is termékenynek látszó vita indult Zágoni Miklós A növekedés ára című vitaindító írásával (Magyar Hírlap, 1997. október 18.) és az ezt követő hozzászólásokkal.

Megjegyezzük, hogy a hazánkban jelentős figyelmet keltő Korten-könyv (Tőkés társaságok világuralma) is az Altern-csoport vezérkarának gondozásában jelent meg, továbbá az Emberközpontú Fejlesztés Magyarországi Hálózatát is csoportunk alapító tagjai szervezik és irányítják.

Altern-csoport

 

vissza