KOVÁSZ - The slow journal

Szerzőinknek (A 2015-ig érvényes szövegváltozat)

Útmutató szerzők számára

A Kovász klasszikus tudományterületeken átívelő környezettudományi folyóirat. Különös hangsúlyt helyez az ökológiai fenntarthatóság társadalmi és gazdasági vonatkozásaira. Olyan, tudományos igénnyel készült tanulmányokat közöl, amelyek középpontjában a gazdaság, a társadalom és a természeti környezet közötti kapcsolat beható elemzése áll, illetve amelyek kritikailag viszonyulnak az uralkodó társadalmi-gazdasági rendszerhez. A fenti feltételeknek megfelelő szakkönyvek rövid kritikai ismertetését (maximum húszezer betűhelyes terjedelemig) szintén vállaljuk, ha mindez hozzájárul a legfrissebb tudományos eredmények hazai megismertetéséhez a folyóirat érdeklődési körébe tartozó kutatási területeken. A kéziratokat elektronikus levélben kérjük eljuttatni az alábbi címre: kovaszuni-corvinus.hu vagy postán Kovász Szerkesztősége; Budapesti Corvinus Egyetem - Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék, 1828 Budapest, Pf. 489. címre. A kézirat első oldalának tartalmaznia kell a tanulmány címét, egy magyar és egy angol nyelvű összefoglalót, a tartalomra vonatkozó 3-5 kulcsszót (fejlődés, életminőség, kereszténység stb.), a szerző(k) nevét, munkahelyét és elérhetőségét (postacím, telefon, fax, e-levél cím).

A kéziratban minden, más szerzőtől származó gondolatmenet, adat, idézet, ábra, táblázat stb. forrását pontosan fel kell tüntetni, amelynek során a folyóiratban már megjelent tanulmányok hivatkozásai a mérvadók. Ha a szerzőnek tudomása van arról, hogy valamely forrás a világhálón is nyilvánosan elérhető, akkor az anyaghoz való hozzáférés dátumát és pontos internetcímét is meg kell adnia. Ha a hivatkozás szóbeli közlésen alapul, akkor a Szerkesztőség külön kérésére az adatközlő írásos engedélyét is csatolni kell. Könyvismertetés esetén elegendő egyszer megadni a könyv bibliográfiai adatait, de a későbbiekben valamennyi, a könyvből kiemelt további gondolatra/idézetre oldalszámmal kell utalni. A könyvismertetésben a lábjegyzetek használata kerülendő.

A Szerkesztőség az általa el nem utasított kéziratot legalább két szakmai bírálónak küldi el véleményezésre. A közlésre vonatkozó végső döntést a bírálók véleményének figyelembe vételével a Szerkesztőség hozza meg. A kézirat szerkesztése során a folyóirat stílusa a mérvadó.

A korrektúra alapos ellenőrzése a szerző(k)nek is feladata.

Tekintettel a Kovász nem nyereségorientált jellegére, a Szerkesztőségnek a cikkek közléséért nem áll módjában szerzői honoráriumot fizetni. A Kovászban közölt tanulmányokról tetszőleges számú ingyenesen terjesztett másolat készíthető (a forrás és a szerző/k/ megjelölésével).

A cikkek teljes terjedelmükben mindenki számára díjtalanul hozzáférhetők az interneten.