KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXVI. évfolyam (2022)

OLVASÓ
Harangozó Gábor
Az alacsony átáramlás közgazdaságtani támogatása

Daly meglátása szerint a gazdaság átáramlásának (anyag- és energiafelhasználásának) csökkentéséhez a jelenlegi közgazdasági szabályozó eszközök újratöltése szükséges, elsősorban a járadékokra fókuszálva, mert jelenleg ez jelenti a szűk keresztmetszetet az átáramlás csökkenthetőségében. Jelen tanulmány néhány gazdasági szabályozóeszközt tekint át, amellett érvelve, hogy ezek valóban alkalmasak lehetnek az átáramlás csökkentésére. Nem az eszköz hiányzik tehát jelenleg, hanem inkább a szabályozói/politikai akarat. A hozzászólás kitekint a főáramú gazdasági megközelítésen túli paradigmákra is.
 
Kulcsszavak: átáramlás, közgazdasági szabályozóeszközök, alternatív gazdasági paradigmák

(A szerkesztés lezárva: 2022.06.25.)


https://doi.org/10.14267/kov.2022e9

vissza pdf_letöltés

Economic support for a reduction in throughput

In Daly’s view, reducing the throughput (material and energy use) of the economy requires reloading the current economic regulatory tools, focusing primarily on rent, because this is currently the bottleneck to reducing flow. This comment reviews some economic regulatory instruments, arguing that they may indeed be suitable for reducing throughput – accordingly, it is not the tool that is currently lacking, but rather the regulatory/political will. In a broader context, the commentary addresses paradigms beyond the mainstream growth-focused approach.
 
Keywords: throughput, economic regulatory instruments, alternative economic paradigms

    back download pdf