KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXVI. évfolyam (2022)

OLVASÓ
Kelemen Eszter
Van-e érték (és értékelés) a haszonelvű morálfilozófián túl?

E kommentár rövid betekintést ad a természet értékelésébe az ökológiai közdazdaságtan uralkodó és mostanában felszínre kerülő megközelítései alapján. Az elmúlt évtizedekben számtalan elméleti újítás és módszertani fejlesztés látott napvilágot, amelyek főként arra irányultak, hogy az uralkodó intézményrendszerbe és döntéshozatali logikába hogyan lehetne becsempészni a természetet mint a döntéshozatal egy meghatározó szempontját. Bár e munka eredményeként mára több olyan döntéstámogató és szakpolitikai eszköz is létezik, amelyik beépíteni próbálja a természet értékét a döntéseinkbe, a döntéshozatal lényegi transzformációja (és világunk fenntarthatóbb pályára állása) mindezidáig elmaradt. Az ökológiai közgazdászok számára az előrelépés a természet-ember viszonyának holisztikusabb megközelítéseiben, a természet értékelésében gyökerező környezeti-társadalmi igazságtalanságok iránti nyitottságban és az értékválasztásokat transzparensen vállaló kutatói és társadalmi szerepvállalásban rejlik.
 
Kulcsszavak: értékelés, instrumentális érték, önmagában vett érték, kapcsolódási érték

(A szerkesztés lezárva: 2022.06.25.)


https://doi.org/10.14267/kov.2022e8

vissza pdf_letöltés

Value (and valuation) beyond moral philosophy – a valid idea?

This commentary provides a brief overview of mainstream and emerging ecological-economics approaches towards the values and valuation of nature. Numerous theoretical and methodological developments have come to light in the last three decades which aim mostly at incorporating the values of nature into dominant institutional structures and decision-making systems as a decisive factor. As a result, policy-support tools and policy instruments have been implemented to operationalize the values awarded to nature in real-life decisions. Nevertheless, the deeper transformation of our decision-making systems (and putting our world on a more sustainable pathway) is still lagging. For ecological economists, the potential way forward lies in advocating for more holistic approaches to nature-human relations, opening up towards recognizing the environmental and social injustices inherent in valuation, and making our value choices transparent within research and beyond.
 
Keywords: valuation, instrumental values, intrinsic values, relational values

    back download pdf