KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXVI. évfolyam (2022)

OLVASÓ
Gébert Judit
Gazdasági növekedés: mennyi az elég?

E rövid reflexió összefoglalja a GDP mint mérőszám legfontosabb kritikáit; a GDP és jóllét közötti gyenge kapcsolat jellemzőit; az elegendő mennyiség fogalmát; és tisztáz két félreértést a jólléttel kapcsolatos alternatív koncepciókról. Ökológiai közgazdászként nem az a feladatunk, hogy még nagyobb aprólékossággal megmutatjuk a GDP és jólét/jóllét közötti gyenge kapcsolatot, hanem az, hogy részletesebben beszéljünk a jó élet olyan alternatív koncepcióiról, amelyek képesek leváltani a jelenleg uralkodó, anyagi fogyasztás által meghatározott társadalmi berendezkedést.
 
Kulcsszavak: GDP, gazdasági növekedés, jóllét, nemnövekedés

(A szerkesztés lezárva: 2022.06.25.)


https://doi.org/10.14267/kov.2022e7

vissza pdf_letöltés

Economic growth: how much is enough?

This comment summarizes the main critiques of GDP – the characteristics of the weak relationship between GDP and well-being, and the notion of sufficiency – and clarifies two misinterpretations about well-being concepts in ecological economics. As ecological economists, our task is not to show the weak relationship between GDP and welfare/well-being in even more detail. Our task is rather to discuss alternative concepts of well-being which could be capable of changing current, materialistic and consumption-based social structures.
 
Keywords: GDP, economic growth, well-being, degrowth

    back download pdf