KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXVI. évfolyam (2022)

OLVASÓ
Szigeti Cecília
Túl sok vagy kevés? Tanulmányok a lekapcsolódásról

A tanulmány összefoglalja a lekapcsolódással összefüggő főbb kutatási eredményeket, kiemelve a GDP és az anyagfelhasználás, anyagfelhalmozódás kapcsolatát vizsgáló tanulmányokat. Ennek alapján megalapozottnak látszik Daly megállapítása, hogy további kutatásokra van szükség mert számos a nyitott kérdés. Ezek közül a legjelentősebb, hogy a gazdaság egészére kiterjedő erőforrás-lekapcsolódásra sem nemzeti, sem nemzetközi léptékben nem találtak bizonyítékot az eddigi kutatások.
 
Kulcsszavak: anyagtalanodás, GDP, lekapcsolódás

(A szerkesztés lezárva: 2022.06.25.)


https://doi.org/10.14267/kov.2022e6

vissza pdf_letöltés

Too much or too little? Studies on decoupling

This commentary summarizes the main research on decoupling, highlighting studies about the relationship between GDP and material use and stock accumulation. On this basis, Daly's conclusion that further research is needed seems well founded, as there are still many open questions in this area.
 
Keywords: dematerialization, GDP, decoupling

    back download pdf