KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXVI. évfolyam (2022)

OLVASÓ
Dombi Mihály
Közgazdaságtan és társadalmi metabolizmus

Jelen vélemény Herman Daly társadalmi metabolizmusról papírra vetett megjegyzéseit elemzi egy hazai kutató szemszögéből. Tanulmányomban a társadalmi metabolizmus által kitűnően vizsgálható két, időszerűnek tartott kérdést emelem ki, egyrészt a környezeti problémák átterhelését, másrészt pedig a gazdasági növekedés és az ökológiai rendszer viszonyát.
 
Kulcsszavak: társadalmi metabolizmus, átterhelés, gazdasági növekedés

(A szerkesztés lezárva: 2022.06.25.)


https://doi.org/10.14267/kov.2022e4

vissza pdf_letöltés

Economics and material throughput

This commentary examines Herman Daly’s view of material throughput through the lens of a Hungarian research practitioner. This contribution emphasizes two issues with excellent potential for examination within the frame of throughput: the trade-off between specific ecological problems on the one hand, and the interconnectedness of economic growth and the ecosystem on the other.
 
Keywords: material throughput, trade-off, economic growth

    back download pdf