KOVÁSZ - The slow journal

XXVII. évfolyam (2023)

OLVASÓ
Gosztonyi Márton hozzászólása
Részvétel a metamorfózisban – Avagy miért lóg egy Escher-kép a falamon?

A cikkben Málovics György, Méreiné Berki Boglárka és Mihály Melinda „Rendszerszintű átalakulás helyett szakpolitikai reform?” című írása alapján teszek kísérletet arra, hogy megértsem miért függesztettem ki egy M.C. Escher képet a falamra, valamint mit is jelent a transzformáció a részvételi akciókutatásban. Málovics és mtsi. három fogalmon (autonómia, képessé tevés, szolidaritás) alapuló elemzését, a cikkben kiegészítem az átalakulás folyamatában résztvevők beemelésével, valamint a teljes folyamat rendszerszintű, nem- lineáris és így végpont nélküli értelmezésével.
 
Kulcsszavak: Escher; metamorfózis; részvételi akciókutatás; transzformáció

(A kézirat beérkezett: 2021.09.24. Elfogadva: 2021.11.23. Megjelent: 2022.02.14.)

https://doi.org/10.14267/kov.2022e2

vissza pdf_letöltés

Participating in metamorphosis – Or why is an Escher picture hanging on my wall?

In this paper the author attempts to understand – based on an article by Málovics–Méreiné- Berki–Mihály entitled "Policy reform instead of systemic transformation?" – why he posted an M.C. Escher picture on his wall. He also elaborates on what the concept of transformation means in participatory action research. Málovics et al.’s analysis is based on three concepts (autonomy, empowerment, and solidarity). The author supplements these elements by describing how they are involved in the transformation process and with a system-level and non-linear – and thus ongoing – interpretation of the whole process.
 
Keywords: Escher; metamorphosis; participatory action research; transformation

    back download pdf