KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXVI. évfolyam (2022)

OLVASÓ
Tóth Gergely
Metafizika és közgazdaságtan

A hozzászólás a főáram és az alternatív irányzatok filozófiai (értsd: axiómabeli) különbségét vázolja, de kiemeli az azonosságokat is. Bemutatja Daly reformjavaslatát, végül szorgalmazza az ökológiai közgazdaságtan összefogását más, alternatív irányzatokkal. A közgazdaságtani és üzleti tudományok paradigmaváltását létfontosságúnak tartja. Ennek első lépését abban látja, hogy a felsőoktatásban makro- és mikroökonómia helyett bevezetjük a humánökonómiát.
 
Kulcsszavak: haszonökonómia, morálökonómia, pozitív közgazdaságtan, materializmus, jó és rossz növekedés, humánökonómia

(A szerkesztés lezárva: 2022.06.25.)


https://doi.org/10.14267/kov.2022e13

vissza pdf_letöltés

Metaphysics and Economics

This comment outlines the philosophical (axiomatic) differences in mainstream and alternative economic theories, but also emphasizes their common points. It describes Daly’s suggestions for reform and supports the alliance of ecological economics with other alternative schools. The author believes a paradigm shift in economic and business studies to be of vital importance. As a first step, humane economics should be introduced instead of micro- and macroeconomics in higher education.
 
Keywords: utilitarian and moral economics, positive economic science, materialism, good and bad growth, humane economics

    back download pdf