KOVÁSZ - The slow journal

XXVII. évfolyam (2023)

OLVASÓ
Méreiné Berki Boglárka – Málovics György – Mihály Melinda
Rendszerszintű átalakulás helyett szakpolitikai reform? – A részvételi akciókutatás társadalmat átalakító ereje és annak korlátai egy megyei jogú város deszegregációs szakpolitikájának tapasztalatain keresztül

Az igazságosabb és ökológiailag fenntarthatóbb társadalmak előmozdítása érdekében alapjaiban kell átalakítanunk a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszert. A részvételi akciókutatás (RAK) nagy jelentőséget tulajdonít az „átalakulás” („transzformáció”) fogalmának, viszont közelebbről vizsgálva a kifejezés fogalmi és gyakorlati szempontból is nehezen megragadható. Pontosan mitől is lesznek a közpolitikák transzformatív jellegűek? A kérdés megválaszolásához először a transzformáció koncepcióját – mint az akciókutatás normatív társadalmi „ideája” – operacionalizáljuk, három fogalomkör segítségével: autonómia, képessé tétel és szolidaritás, bemutatva mindhárom hegemón (reformista) és alternatív (transzformatív) keretezését. E koncepciók segítségével azt igyekszünk megérteni, hogy a RAK-unk a helyi deszegregációs szakpolitikát és roma érdekérvényesítést inkább átalakította vagy megreformálta. Bemutatjuk, hogy miközben a roma képviselők RAK- unknak is köszönhetően egyre elfogadottabbá és befolyásosabbá váltak a helyi politikai életben, nem voltak képesek eltéríteni a városvezetést egy felülről lefelé vezényelt deszegregációs szakpolitikától. Így a deszegregációs folyamat narratívája és gyakorlata illeszkedik a neoliberális városfejlesztés logikájába – a RAK hatásai a transzformatív szándékok ellenére reformisták maradnak. Rámutatunk annak fontosságára, hogy részvételi akciókutatóként őszintén reflektáljunk azokra az elnyomó struktúrákra, amikben kutatásunk is zajlik, és aminek átalakítása nélkül RAK-unk csak reformista lehet – azaz nem nő fel a transzformatív ideához.
 
Kulcsszavak: autonómia; deszegregáció; képessé tétel; részvételi akciókutatás; szolidaritás; transzformáció

(A kézirat beérkezett: 2020.12.11. Elfogadva: 2021.12.22. Megjelent: 2022.02.14.)

Cikkhez fűzött hozzászólás#1


https://doi.org/10.14267/kov.2022e1

vissza pdf_letöltés

Policy reform instead of policy transformation? Transformative power and its limits of the Participatory action research (PAR) based on experiences of a Hungarian city’s desegregation policy

In order to move towards more just and ecologically more sustainable societies, we need to fundamentally transform the present socio-economic system. The concept of “transformation” plays a fundamental role in participatory action research (PAR): it is a major normative ideal of PAR. However, “transformation” is very difficult to precisely operationalize both theoretically and practically. What exactly makes public policies transformative? In order to operationalize the concept of transformation, we introduce the hegemonic (reformist) and alternative (counterhegemonic, transformative) interpretations of the concepts of autonomy, empowerment, and solidarity. By utilizing these dichotomies, we aim to understand whether the PAR process we are part of leads to either the social reform or transformation of local Roma political interest representation and desegregation policy. We show that even though local Roma representatives gained significant political and policy influence, they were still not able to change local top-down desegregation policymaking. Therefore, the actual narrative and practice of local desegregation follows the logic of neoliberal city development policy, meaning that the transformative intentions of PAR still led to reformist policy results. In order to avoid this “reformist trap” pf PAR, participants need to honestly reflect on oppressive socio-economic structures that PAR processes might be embedded in. Without such reflection and the transformation of such structures, there is a good chance that PAR will lead to reformist outcomes instead of living up to its transformative ideals.
 
Keywords: autonomy; desegregation; empowerment; participatory action research; solidarity; transformation

    back download pdf