KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXV. évfolyam (2021)

KUTATÓ
Forgács-Fábián Sára
Fenntartható önkéntesség. De hogyan? – Az Y-generációs egyetemista önkéntesek motivációjának szervezeti vizsgálata a hosszú távon fenntartott önkéntességre vonatkozóan

Jelen tanulmány célja az Y-generációhoz tartozó egyetemisták önkéntes szervezetekben való megtartásának vizsgálata egy olyan nonprofit szervezet (az Amigos a gyerekekért Alapítvány) esettanulmányán keresztül, mely szervezetben átlagosan 20 hónapig aktívak az önkéntesek. A cikk kutatási kérdése, hogy mely szervezeti tényezők motiválhatják az Y-generációs egyetemista önkénteseket az egy évnél hosszabb idejű önkéntes munkájuk fenntartására. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása az, hogy az Y-generációs egyetemista önkéntesek számára fontos a szervezeti értékek és keretek minősége, vagyis maga a szervezet, amelyben önkéntes tevékenységüket végzik. Vizsgálatom szempontjából kiemelkedő tényező és megtartó erő számukra a közösség. Az önkéntes szervezetekre nézve valid feltételezés lehet, hogy az önkéntesek az „x óra” direkt segítségnyújtáson felül nem érdekeltek a szervezet további fejlesztésében, hiszen szabadidejükben, limitált időintervallumban foglalkoznak egy társadalmilag hasznos „üggyel”, ellentétben az ugyanazon szervezetnél teljes munkaidőben foglalkoztatottakkal. Ezt a feltételezést cáfolja a jelen tanulmány, illetve az elvégzett kutatás, mely szerint a szervezeti rugalmasság, a lapos szervezeti struktúra, a döntéshozatali mechanizmusokba történő bevonódási lehetőség, az önállóság biztosítása és a felelősségvállalás rendszere mind olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak az Y-generációs egyetemista önkéntesek hosszabb távú megtartásához, ezáltal a szervezeti stabilitás jelentős növeléséhez.
 
Kulcsszavak: nonprofit szektor, önkéntes menedzsment, Y-generáció, önkéntes munka, motiváció, esettanulmány

MELLÉKLET

(A kézirat beérkezett: 2021.01.18. Elfogadva: 2021.05.18. Megjelent: 2021.08.06.)
https://doi.org/10.14267/kov.2021e3

vissza pdf_letöltés

Sustainable voluntary work. How to promote it?

Although studies elaborate on the phenomenon of the retention of volunteers from a general perspective, further research is needed to obtain a deeper, generation-specific understanding of the latter. This study describes an examination of younger generations’ (Millennials’ – especially undergraduate volunteers’) retention in nonprofit voluntary organizations based on a single case study of the Amigos for Children Foundation in Hungary. One of the main findings is that Generation Y undergraduate volunteers care about the organizational values and frameworks of the organization itself in which they volunteer. One of the outstanding factors that promotes their retention at the organization is community. It may be thought valid to assume that volunteers are not interested in further shaping the organization of volunteer initiatives in addition to putting in the designated hours of direct assistance as the former contribute their free time within limited working time intervals, unlike in full-time jobs. This assumption is disproved by the study. A related further result of the research is that flexibility, a flat organizational structure, the ability to engage in decision-making and organizational formation, the opportunity for development, autonomy, and responsibility are all factors that contribute to the retention of Y-generation undergraduate volunteers in voluntary organizations.
 
Keywords: nonprofit sector, voluntary management, Y-generation, voluntary work, motivation, case study

    back download pdf