KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXII. évfolyam, 2018. 1–4. szám

KUTATÓ
Gosztonyi Márton:
Egy részvételi akciókutatás folyamata, megvalósítása és eredményei egy hátrányos helyzetű faluban

A cikk annak a több mint egyéves részvételi akciókutatásnak (RAK) a folyamatát írja le, amely során Észak-Kelet-Magyarországon sikeresen megvalósult egy RAK kutatás egy hátrányos helyzetű kistelepülésen, roma és nem-roma családok bevonásával. A cikk feltárja és elemzi azokat a lépéseket, melyek során a csoportformálástól, a módszertani kérdések eldöntésén keresztül eljutottunk a saját módszertanunk kidolgozásához, az adatok felvételéhez, elemzéséhez, illetve azok előadásához, valamint az elemzésekre épülő helyi akció megtervezéséhez és beindításához. Kutatásunk a faluban élő alacsony jövedelmű háztartások pénzügyi túlélési stratégiájának a feltárását végezte el.
 
Kulcsszavak: részvételi akciókutatás, alacsony jövedelmű családok, hátrányos helyzetű kistelepülés, roma, pénzügyi túlélési stratégia

vissza pdf_letöltés

A participatory action research with a disadvantaged community: Process, implementation and results

This article outlines the process of a successful piece of participatory action research (PAR) that was conducted over more than one year (through 2014 and 2015) in a small disadvantaged settlement (Kázsmárk, Hungary) with the involvement of Roma and non-Roma families. The article analyzes the steps through which we arrived from group formation and decisions on methodology to developing our own methodology, collecting, analyzing and presenting data, and to planning and implementing local activity based on our data. Our research focused on the financial survival strategies of low-income households in the village.

    back     download pdf