KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXII. évfolyam, 2018. 1–4. szám

 

Kolofon

 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ:
A szám ára a sokszorosítás, a postaköltség, a jogdíjak,
az egyetemi és az állami elvonások figyelembevételével
1000 forint.

 

Kiadja a Kovász-kör.
Budapesti Corvinus Egyetem,
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet,
Fenntartható Fejlődés Központ
Internet: http://kovasz.uni-corvinus.hu

 

ISSN 1418-5040
 

A szám olvasószerkesztője Pósvai Adrienn volt.

Szerkesztés lezárva: 2018. december 17.
Készült: BCE Közgáz Campus Nyomda
Budapest

 
vissza