KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXI. évfolyam, 2017. 1–4. szám

KUTATÓ
Csécsei Ilona - Csengei Andrea - Dósa Mariann - Kleiner Imre - Palotai Magdolna - Szakmáry Ibolya Tünde - Sziráki Zoltán - Szombathy Károly - Tompa István - Udvarhelyi Éva Tessza - Wittmann Nándor:
Lakhatási mozgalmak Magyarországon a XX. században

A "Mikor van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor?!" című részvételi akciókutatás a magyar társadalomtörténet eddig láthatatlan szeletét dolgozza fel: azt, hogy mit tettek Budapesten a XX. század során a lakhatási gondokkal küzdő, gyakran szélsőségesen szegény emberek azért, hogy emberhez méltó körülmények között éljenek. A kutatás 2015 januárjától decemberéig tartott és kilenc hajléktalan és nehéz lakáskörülmények között élő ember, valamint két képzett társadalomtudós végezte. Ebben a cikkben az általunk vizsgált önszerveződések egy részének módszereit és sikereit mutatjuk be, melyek között vannak önsegítő mozgalmak, föld- és barlangfoglalók, a lakbéruzsora ellen lázadó munkások, lakótelepek és munkásszállók lakói, lakásbérlők és hajléktalan emberek is.
 
Kulcsszavak: akciókutatás, lakhatás, hajléktalanság, mozgalom

vissza pdf_letöltés

Housing movements in Hungary in the twentieth century

The participatory action research project entitled "When is the time to act if not now?" explored a formerly invisible part of the social history of Hungary: what have extremely poor people struggling with housing problems in Budapest in the course of the twentieth century done to live a dignified life? The research was undertaken from January to December 2015 with the participation of nine homeless or living-in-housing-poverty individuals and two trained social scientists. In this article we explain the methods and achievements of some of the initiatives we discovered, including self-help movements, land and cave occupations, workers resisting exploitative rents, the organizations of workers’ hostels and housing projects, as well as tenants and homeless people.

    back download pdf