KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXI. évfolyam, 2017. 1–4. szám

KUTATÓ
Gébert Judit - Bajmócy Zoltán:
Helyi fejlesztések, helyi hatalmasságok: Befolyásolási hatalom elemzése városfejlesztési projektek kapcsán

Egy-egy helyi fejlesztési projekt megítélése sokszor ellentmondásos. Amíg a szakirodalom a társadalmi részvétel kiterjesztése és az együttműködés mellett érvel, addig a gyakorlatban azt látjuk, hogy sok helyi fejlesztési projekt a lakosság és a civil szervezetek heves ellenállását váltja ki. Tanulmányunkban nem a társadalmi részvétel szükségessége mellett kívánunk érvelni, hanem a társadalmi részvétel különböző megjelenési módjait és az egyes szereplők befolyásolásra való hatalmát szeretnénk feltérképezni. E célból három helyi fejlesztési esettanulmányt vizsgálunk meg: egy bevásárlóközpont, egy fürdőkomplexum építését és egy piactér felújítását. Elsősorban azokat a sarokpontokat szeretnénk azonosítani, ahol alapvetően eltérhet a különböző hatalommal bíró szereplők értelmezése. Úgy gondoljuk, ezek felismerése közelebb vihet egy gyümölcsözőbb helyi fejlesztési diskurzus kialakításához.
 
Kulcsszavak: társadalmi részvétel, helyi fejlesztés, hatalom

vissza pdf_letöltés

Local development projects, local potentates: An analysis of influencing power based on local economic development projects

Evaluations of local development projects are often contradictory. A whole stream of literature argues for broader public participation and cooperation during local development projects. But in reality we can see that local economic development projects are often strongly opposed by local inhabitants and/or civil society. In our paper, we do not intend to argue for public participation, but we rather attempt to explore the different types of public participation and the power of influence of different stakeholders. For this purpose, we examine three local economic development projects: the building of a shopping-mall, the building of a spa, and the reconstruction of a marketplace. Primarily, we seek to identify the cornerstones according to which the interpretations of stakeholders with different forms of power differ. We believe that the recognition of these factors may help to create more fruitful discourse around local development.

    back download pdf