KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XVII. évfolyam, 2013. 1–4. szám

KUTATÓ
Király Gábor:
Útban a fenntarthatóság felé - Az átmenetmenedzsment megközelítése

Az átmenetmenedzsment arra tesz kísérletet, hogy meghatározza azokat a szakpolitikai lépéseket, amelyek egy lényeges társadalmi funkciót ellátó rendszer fenntartható átalakulását befolyásolhatják. Mivel olyan folyamatról van szó, amelynek sem az iránya, sem az időtartama (a legtöbb átmenet időtartama 25-50 év) nem határozható meg előre, így ebben az esetben nem beszélhetünk a hagyományos értelemben vett irányításról és vezetésről. Az átmenetmenedzsment ennek a bizonytalanságnak a kezelésére törekszik, ezért legfontosabb elemei közé az átmenetet elősegítő körülmények biztosítása, a folyamatos tanulás és a kísérletezés tartoznak.

vissza pdf_letöltés