KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XVII. évfolyam, 2013. 1–4. szám

FORDÍTÓ
Alan Holland:
A költség-haszon elemzés feltételezései a filozófus szemszögéből

Az írás azokat az alapvető feltételezéseket veszi górcső alá, amelyek kimondatlanul jelen vannak a költség-haszon elemzés jelenlegi gyakorlatában és környezeti ügyekre történő alkalmazásában. Tárgyaljuk a költség-haszon elemzésnek (i) a környezetről és (ii) az emberi természetről alkotott képét, valamint (iii) a társadalmi és a politikai folyamatban betöltött szerepét. A költség-haszon elemzés ún. környezetértékelési alkalmazásánál egyrészt a környezet "tárgyiasítása" központi jelentőségű; másrészt az emberi természetről alkotott képének lényeges jellegzetessége a preferenciák "homogenitása"; harmadrészt a politikai folyamatban betöltött szerepét a döntések "magánosítása" jellemzi. E szempontok mindegyikét alapos vizsgálatnak vetjük alá azért, hogy megállapíthassuk, vajon hátráltatják vagy elősegítik azoknak a céloknak a megvalósítását, amelyeket a környezet-gazdaságtant alkalmazó szakemberek elérni kívánnak. Ennek során néhány olyan lépést is körvonalazunk, amelyek segíthetik a fölvetődő problémák orvoslását.

vissza pdf_letöltés