KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XVII. évfolyam, 2013. 1–4. szám

 

Kolofon

 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ:
A szám ára a sokszorosítás, a postaköltség, a jogdíjak,
az egyetemi és az állami elvonások figyelembevételével
1000 forint.

 

Kiadja a Kovász-kör.
Budapesti Corvinus Egyetem,
Környezettudományi Intézet,
Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék
Internet: http://kovasz.uni-corvinus.hu

 

ISSN 1418-5040
 

A szám olvasószerkesztője Pósvai Adrienn volt.

Szerkesztés lezárva: 2014. április 3.
Készült: BCE Közgáz Campus Nyomda
Budapest

vissza