KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XV. évfolyam, 2011. 1–4. szám

FORDÍTÓ
Richard B. Norgaard:
Ökoszisztéma szolgáltatások - Hogyan vált egy szemléletes metafora a lényeg elhomályosítójává?

Bár az ökoszisztéma szolgáltatások fogalma eredetileg azt a célt szolgálta, hogy fölhívja az emberek figyelmét a természet fontosságára és rávilágítson a fokozódó anyag- és energiafelhasználás által előidézett ökológiai problémákra, tizenöt év alatt olyan modellé vált, amely mára meghatározó szerepet tölt be a fejlődő országok, sőt az egész világ főáramú környezetpolitikájában és környezeti menedzsmentjében. Az ökoszisztéma szolgáltatásokat érintő kérdésekben professzionális szakemberek egész hada ad tanácsot. Azok a szálak azonban, amelyek a folyamatos gazdasági növekedés által fölvetett problémákhoz kötötték az eredeti metaforát, igencsak meggyengültek. A széndioxid-egyenérték bevezetésével, valamint azzal, hogy a szegény országok megpróbálják optimalizálni az ökoszisztéma szolgáltatások használatát, a gazdag országok fönntarthatják azt az illúziójukat, hogy fogyaszthatnak tovább a jól megszokott szinten.

vissza pdf_letöltés