KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XV. évfolyam, 2011. 1–4. szám

KUTATÓ
Murányi Veronika:
A romlás virágai? - A környezetvédelem helyi alkalmazkodásának kérdései a gyimesi területfejlesztési elképzelések példáján

A Gyimes-völgy a Kárpát-medence egyik utolsó olyan, viszonylag zárt területe, ahol mindmáig fellelhetők a premodern kulturális minták. A völgy lakóinak műveltségében a legutóbbi időkig jelen voltak a tárgykultúra és a társas viszonyok archaikus elemeket őrző jellegzetességei, így az önellátás magas foka, a nyelvhasználatot jellemző régi grammatikai struktúra és szókincs, az erős középkori és balkáni hatásokat mutató zenei kultúra vagy a panteisztikus elemeket is magában foglaló népi vallásosság.

vissza pdf_letöltés