KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XV. évfolyam, 2011. 1–4. szám

KÉRDEZŐ
Beszélgetés Lányi András egyetemi docenssel

Lányi András eredetileg filmrendezőként dolgozott, majd író, filozó-fus, társadalomkutató lett belőle. Egyetemi docens az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán, a Humánökológia mesterszak vezetője. A rendszerváltozás előtt részt vett a demokra-tikus ellenzék munkájában. Évtizedeken át aktívan művelte az öko-politikát, kezdetben a Duna-mozgalomban, később a Védegylet ala-pítójaként, legutoljára pedig az Élőlánc Magyarországért ökopártban. Ismert közéleti szereplő, publicisztikái, interjúi jelennek meg számos lapban már hosszú évek óta.

vissza pdf_letöltés