KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XV. évfolyam, 2011. 1–4. szám

KUTATÓ
Kelemen Eszter:
Árak vagy érvek? - Módszertani dilemmák a természet szolgáltatásainak értékelésében

Klasszikus intézményi és ökológiai közgazdaságtani alapokra építve egyes szerzők az értékelési módszereket is intézménynek (a szokások, normák, szabályok sajátos rendszerének), úgynevezett értékformáló intézménynek tekintik, amely meghatározza, hogy ki vehet részt az értékelésben, mi számít adatnak, hogyan lehet az adatokat feldolgozni stb. Az értékelési módszertan mindezen keresztül erőteljesen befolyásolja az értékelés eredményét. Ezért fontos, hogy a módszert az értékelendő jelenség sajátosságainak figyelembevételével válasszuk ki. Az ökoszisztéma szolgáltatások sajátosságait figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a fogyasztói magatartást és piaci tranzakciókat feltételező neoklasszikus értékelési módszerek gyakorta nem helytállóak. Helyettük és mellettük a társadalmi részvételen alapuló, deliberatív módszerek használata javasolható.
vissza pdf_letöltés