KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XV. évfolyam, 2011. 1–4. szám

 

Kolofon

 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ:
A szám ára a sokszorosítás, a postaköltség, a jogdíjak,
az egyetemi és az állami elvonások figyelembevételével
1000 forint.

 

Kiadja a Kovász-kör.
Budapesti Corvinus Egyetem,
Környezettudományi Intézet,
Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék
Internet: http://kovasz.uni-corvinus.hu

 

ISSN 1418-5040
 

A szám olvasószerkesztője Pósvai Adrienn volt.

Szerkesztés lezárva: 2011. szeptember 21.
Készült: AULA Kiadó KFT
Digitális Gyorsnyomda
Budapest

 
vissza