KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XII. évfolyam, 2008. 1–2. szám

"Egy kevés kovász az egész tésztát megerjeszti." Gal 5,9


ÚJ KEZDET

Olvasóink mostantól egy szerkesztőiben és szerkezetében egyaránt megújult Kovásszal találkoznak. Ebben elsősorban az Altern-csoport szerkesztőinek többségénél érvényesülő leterheltség, az egyetemi-kutatói pályától való kényszerű távolság játssza a fő szerepet. A három fiatal szerkesztő három családot és tíz gyermeket tarthat számon az elmúlt tíz év gyümölcsei között, s ennek örömteli felelőssége gátolja a korábban nagy lendülettel zajló szerkesztői és cikkszerzői munkát. A döntést az Altern-csoport nem odázhatta tovább: bizonytalan időre felfüggessze-e a Kovász megjelentetését, avagy új tagok bevonásával, a korábbihoz képest némiképp megújulva-megváltozva engedje útjára a folyóiratot. Ez utóbbi mellett döntött.

A személyi változást Pataki György és Takács-Sánta András aktív szerkesztővé válása, valamint Baranyi Árpád és Dabóczi Kálmán szerkesztői munkájának átmeneti szüneteltetése jelenti. Mindkét új szerkesztő többször és sikeresen vett részt közös munkákban Kocsis Tamással (a Kovász szerkesztésében is), aki továbbra is a lap főszerkesztője.

E megújulás természetesen tartalmi és formai módosulásokkal is jár. Az egyik legfontosabb változás a lap szerkezetében történt: állandó rovatok születtek. A Fordító rovat továbbviszi azt a hagyományt, hogy megismertessük a nemzetközi szakirodalom egy-egy jelentős írását a magyar nyelvű olvasóközönséggel. Kutató rovatunkban hazai szerzők tollából közlünk lektorált, eredeti cikkeket, amelyek beleillenek a Kovász tudományterületeken átívelő kritikai szellemiségébe. A Kérdező rovat azért született, hogy a hazai környezettudományi kutatások egy-egy ismert alakjának életútját, tudósi hitvallását mutassa be. Olvasó rovatunkban tovább él a hazai tudományos könyvtermés kritikai ismertetésének hagyománya.

A megújult Kovász fő tartalmi újdonsága a dialógusszerű megközelítés. Úgy érezzük, a tudomány hazai világa és a közélet egyaránt nyer azzal, ha az egyenlő méltóságú felek párbeszéde iránt köteleződünk el. Szeretnénk, ha lapunk megjelenítené az uralommentes kommunikációban rejlő politikai és erkölcsi értéket. Továbbra is őrizzük tehát azt a Kovász-hagyományt, amely szilárd fogódzót kínál az ökológiai problémák és a társadalmi igazságosság kérdéseiben.

E célkitűzés sikeréért dolgoznak az új szerkesztők és a régi főszerkesztő. E helyt kell köszönetet mondanunk a Kovász újonnan létrehozott védnöki testületének. Kerekes Sándor, Kindler József, Lányi András, Vári Anna és Vida Gábor habozás nélkül vállalták a testületben való részvételt, ami nagy megtiszteltetés lapunk számára. Köszönet jár még Kiss Majának a lap új formátumának elkészítésében nyújtott segítségéért.

A SZERKESZTŐK

 
vissza pdf_letöltés